Bùng nổ sáng tạo cùng cuộc thi “Creativity Explodes”

Với mục đích tìm kiếm, khai phá và nuôi dưỡng tài năng sáng tạo trẻ, NHG tổ chức cuộc thi “CREATIVITY EXPLODES”. Đây là sân chơi dành cho các bạn trẻ thể hiện năng lực sáng tạo “vô hạn” của mình thông qua các video clips do các bạn tự sáng tác, tự biên dựng và tự diễn xuất.

bonus new member