Đại Học - Cao Đẳng

Hai ngành học hấp dẫn Gen Z tại Trường Cao đẳng Hoa Sen

Với chương trình chú trọng thực hành, giúp sinh viên sớm kết nối với doanh nghiệp, Thương mại điện tử và Logistics là hai ngành đáng học tại Trường Cao đẳng Hoa Sen. Sinh ra và lớn lên trong thời đại bùng nổ Internet, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa từ sớm qua […]

5 lợi thế cho thí sinh ứng tuyển Cao đẳng Hoa Sen

Bên cạnh xét tuyển đơn giản, thời gian học ngắn, sinh viên Trường Cao đẳng Hoa Sen (HSC) – một thành viên thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG)  còn có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp, dễ dàng liên thông đại học… Giống như các trường cùng bậc học, Cao đẳng Hoa […]

bonus new member