HSU tổ chức hội thảo về phát triển và kinh tế ứng dụng DAE 2020

Vào ngày 10/12/2020, Viện Nghiên cứu Phát triển và Kinh tế Ứng dụng (IDAE) – trường Đại học Hoa Sen (HSU) phối hợp với Hiệp hội quốc tế các nhà kinh tế Việt Nam (ISVE) và Trung tâm đào tạo Chất lượng cao về Kinh tế và Khoa học Dữ liệu (CASED) tổ chức hội […]