BVU ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học – công nghệ

Sở Khoa học Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu và Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Khoa học – Công nghệ (KH – CN) giai đoạn 2020-2025. Theo đó, nội dung hợp tác gồm: phối hợp triển khai nghiên cứu khoa […]