NHG tổ chức mạn đàm tương lai của giáo dục đại học

Sáng 5-9, nhằm thiết lập, mở rộng các diễn đàn giáo dục cũng như để gia tăng cộng hưởng giá trị tri thức cho hệ thống, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) phối hợp kênh truyền hình FBNC kết nối các chuyên gia tổ chức buổi mạn đàm “Đại học Việt Nam – Hội nhập & Phát triển”, chia sẻ những tầm nhìn –