Phối hợp doanh nghiệp nghiên cứu hố ga ngăn mùi không muỗi

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm hố ga thu nước ngăn mùi không muỗi tại tỉnh BR-VT” do TS. Nguyễn Đức Quý, Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển BVU và ông Hồ Viết Vẻ – Giám đốc Công ty TNHH Sigen đồng chủ nhiệm.

Học kỳ doanh nghiệp của sinh viên BVU

Trong tháng 9-2018, các sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) trải qua kỳ thực tập thực tế tại các công ty, xí nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh.