7 quy định mới về giáo dục giáo viên tiểu học cần biết

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ có những quy định mới dành cho giáo viên thuộc cấp tiểu học. Dưới đây là 7 quy định mới về giáo dục trên dự kiến sẽ được áp dụng vào ngày 20/10/2020 mà các thầy cô cần nắm  bắt. Việc nắm luôn sáng tạo, đổi mới trong dạy học […]