iSchool: Phương pháp học kỹ năng tư duy sáng tạo của iSer Long An

Kỹ năng tư duy sáng tạo là một trong những kỹ năng quan trọng trong chương trình Kỹ năng sống tại trường iSchool Long An. Thay vì học sinh học nội dung lý thuyết về sáng tạo rồi sau đó thực hành sáng tạo thì giáo viên sẽ đảo ngược lại (đảo ngược là một […]