Maya Angelou: Passion in Poetry

Before Maya Angelou became the famous poet and civil rights activist, the world knew her well as she suffered a life of torment and darkness that nearly stole her voice forever. At a very young age, she was forced to endure intense physical and emotional abuse at the hands of a family member. As a […]

Maya Angelou: Niềm đam mê thơ ca

Trước khi Maya Angelou trở thành nhà thơ nổi tiếng và nhà hoạt động xã hội, thế giới đã biết đến bà nhiều vì bà phải sống cuộc đời khổ sở với nhiều chịu đựng và gần như đã khiến bà mất hẳn giọng nói. Bởi vì khi còn nhỏ, bà buộc phải chịu đựng […]