Hành trình bác ái sau chương trình Quà Tặng Giáng Sinh 2020

Tiếp nối thành công từ chương trình nghệ thuật “Quà Tặng Giáng Sinh 2020 – Ánh Sáng Tình Yêu”, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã tiếp tục thực hiện hành trình thiện tâm với các hoạt động bác ái, mang yêu thương đến với cộng đồng trên nhiều vùng miền của đất nước. […]

Hành trình bác ái của NHG mang yêu thương đến mái ấm Thiên Thần

Tiếp nối thành công từ chương trình nghệ thuật Quà Tặng Giáng Sinh 2020- Ánh Sáng Tình Yêu, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) sẽ tiếp tục thực hiện hành trình thiện tâm với các hoạt động bác ái, hướng tới cộng đồng. Sáng ngày 13/01 Đại diện Lãnh đạo, CB-NV, Thầy Cô, Học […]