WASC: Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu của Mỹ

Với những yêu cầu khắt khe và nghiêm ngặt, WASC – Hiệp hội các trường học và đại học phía Tây nước Mỹ là một trong 6 cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường công lập, tư thục, cao đẳng và đại học. Việc đạt kiểm định từ WASC sẽ giúp các trường/tổ chức giáo dục khẳng định được chất lượng, […]

Congratulations SNA on the WASC Accreditation!

Congratulations SNA on the WASC accreditation!     We would like to announce that International Schools of North America (SNA) is now a fully accredited school through WASC (Western Association of Schools and Colleges). To become an accredited school, we had to undertake a rigorous self-study over a two-year period. The whole community were involved […]