Hiệu Trưởng ĐH Hoa Sen được vinh danh là Gương Mặt Việt Nam 2023

PGS.TS. Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen (HSU) trở thành đại diện của lĩnh vực giáo dục được vinh danh tại Gương mặt Việt Nam 2023. Cỗ vũ tinh thần yêu nước từ những việc làm dung dị “Gương Mặt Việt Nam” là một chương trình truyền hình giới […]