NHG tổ chức mạn đàm tương lai của giáo dục đại học

Sáng 5-9, nhằm thiết lập, mở rộng các diễn đàn giáo dục cũng như để gia tăng cộng hưởng giá trị tri thức cho hệ thống, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) phối hợp kênh truyền hình FBNC kết nối các chuyên gia tổ chức buổi mạn đàm “Đại học Việt Nam – Hội nhập & Phát triển”, chia sẻ những tầm nhìn –

Gần 15.000 học sinh Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cùng đón năm học mới 2019-2020

“Trong năm học mới này, hãy nhắm đến niềm vui và hạnh phúc đích thực, là kết quả mà các con sẽ nhận được khi kết thúc năm học. ‘Niềm vui đích thực’ hay ‘hạnh phúc đích thực’ phải trở thành mục tiêu trong việc học của các con.” – bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) nhắn nhủ đến toàn thể học sinh trong ngày khai giảng năm học 2019-2020.

NHG tổ chức mạn đàm tương lai của giáo dục đại học

Sáng 5-9, nhằm thiết lập, mở rộng các diễn đàn giáo dục cũng như để gia tăng cộng hưởng giá trị tri thức cho hệ thống, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) phối hợp kênh truyền hình FBNC kết nối các chuyên gia tổ chức buổi mạn đàm “Đại học Việt Nam – Hội nhập & Phát triển”, chia sẻ những tầm nhìn –

Gần 15.000 học sinh Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cùng đón năm học mới 2019-2020

“Trong năm học mới này, hãy nhắm đến niềm vui và hạnh phúc đích thực, là kết quả mà các con sẽ nhận được khi kết thúc năm học. ‘Niềm vui đích thực’ hay ‘hạnh phúc đích thực’ phải trở thành mục tiêu trong việc học của các con.” – bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng

bonus new member